Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 25-5-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29/05/2017 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Βαρβαρή-Καστελοριζιού Στυλιανή.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρδούλια Νομικό.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζεμπιλλά Κων/νο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για υπαίθριο εμπόριο στον κ. Ψαρά Γεώργιο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην R-KALYMNOS VIEW.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Κοκκαλάκη Άννα.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για υπαίθριο εμπόριο στον κ. Παπάζογλου Εμμανουήλ.
12. Παραχώρηση χώρου στο τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών Καλύμνου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
13. Κατακύρωση τελικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού.
14. Κατακύρωση αναδόχου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου.
15. Κατακύρωση πρακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Καλύμνου του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ».
16. 3η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
17. Ψηφίσεις δαπανών.
18. Εισηγητική έκθεση A΄ τριμήνου 2017.
19. Αύξηση τιμής ρεύματος και νερού αυτόματων ρευματοδοτών.
20. Επιστροφή χρημάτων από πρόγραμμα SAFEPORT.
21. Παραλαβή τεχνικών όρων για την υπηρεσία αναθεώρηση του ΣΑΛΕ – ΑΑΛΕ και τρόπος εκτέλεσης.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός