Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 11-1-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 12/01/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2017.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου που πρόκειται να γίνει στις 13/01/2017.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός