Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 4-1-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 05/01/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση Αλιευτικού Λιμένα Καλύμνου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός